cuộc yêu quá mạnh bạo

Chàng là “đối tượng nguy hiểm” khi làm “chuyện ấy” nếu có những dấu hiệu này

29576_3_san_diego_lifestyle_engagement_14_copy

Dấu hiệu to nhất là chàng làm tổn hại đến tinh thần và thể chất của bạn khi hai người đang gần gũi nhau. Điều